Flow 27.5

Product
NT-WDFT70010

NoTubes, Wheelset, Flow MK3 "27.5"", 32/32H, F NEO 15x100m R NEO 12x142mm, Shimano
NT-WDFT70016

NoTubes, Wheelset, Flow Mk3 "27.5"", 32/32H, F NEO 15x110m R NEO 12x148mm, Shimano


WTB - Horizon 650C x 47 TCS Road Plus Tyre
WT-W010-0640

Light & Motion Urban 1000 FC White Lion (White/White)
LM856-0650-A

WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692