ESI Grip - MTB Racer's Edge White

Code ES-GREW9
Description ESI Grip - MTB Racer's Edge
White


WTB - Byway 650C x 47 Road + TCS Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0677

WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692

Light & Motion Urban 1000 FC White Lion (White/White)
LM856-0650-A