661 RESET Full Face Helmet Matador Red (M) MY18

Code S-7228-02-052
Description 661 RESET Full Face Helmet
Matador Red (M) MY18
GU Waffle, Hot Chocolate 16 Pack
GU124322

WTB - Byway 650C x 47 Road + TCS Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0677

WTB - Nano 700C x 40 TCS Light FR Tyre (Tan Skinwall)
WT-W010-0692